Daily Archives : Juni 7, 2020

Senin, 08 Juni 2020 – Hari Biasa Pekan X (H)


  BACAAN PERTAMA: I Raja-Raja 17:1-6 “Elia melayani Tuhan, Allah Israel .” Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, berkata kepada Raja Ahab: “Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel , yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.” Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, “Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai…

Read More »