Rabu, 23 Desember 2020 – Hari Biasa Khusus Adven

Rm Albertus Suryadi SCJ

 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA – lih. Yesaya 9:6; Mazmur 72:17⁣

Seorang Putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah perkasa. Dalam Dia, segala bangsa akan diberkati.⁣

 

PENGANTAR⁣

Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan Yesus. Bukankah selayaknya pada hari-hari terakhir masa Adven kita kenang kem bali kelahirannya? Sebuah nubuat Nabi Maleakhi membicara- kan scorang utusan yang ditugasi menyiapkan jalan. Kejadian kejadian sekitar kelahiran Yohanes nyata, namun ajaib juga. “Akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia,⁣

 

DOA PEMBUKA⁣

Marilah berdoa: Allah Bapa mahakuasa dan kekal, hari kelahiran Putra-Mu semakin mendekat. Sabda-Mu berkenan menjadi manusia dalam rahim Perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga la menaruh belas kasih kepada kami. Sebab Dialah ….⁣

ATAU:⁣

 

Marilah berdoa: Allah Bapa maha penyayang, datangkanlah segera utusan-Mu yang akan mempersiapkan jalan-Mu; dan perdengarkanlah sabda kesanggupan-Mu, yang akan benar-benar terlaksana dalam diri Yesus Kristus, yang sangat kami nanti-nantikan. Sebab Dialah ..⁣

 

BACAAN PERTAMA: Nubuat Maleakhi 3:1-4;4:5-6

“Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan.”

Beginilah firman Tuhan semesta alam, “Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh, Ia datang! Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Siapakah yang dapat tetap bediri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak; dan Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-oang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.”

 

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 25:4b-5b.8-9.10.14

Ref. Bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat.

  1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.

     

  2. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.

     

  3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa pada-Nya, dan perjanjian-Nya Ia beritahukan kepada mereka.

       
BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya
S : O Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru Gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu.

 

BACAAN INJIL: Lukas 1:57-66

“Kelahiran Yohanes Pembaptis.”

Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet, ibunya berkata, “Jangan, ia harus dinamai Yohanes!” Kata mereka kepadanya, “Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.” Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakharia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakharia, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, “Menjadi apakah anak ini nanti?” Sebab tangan Tuhan menyertai dia.

 

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Albertus Suryadi SCJ

Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus, melalui hati Bunda Maria.

Para pendengar RESI yang terkasih, Jumpa kembali bersama saya Romo Albertus Suryadi SCJ, dalam RESI, Rabu 23 Desember 2020. Tema renungan kita adalah, “Totalitas dalam Berbagi”. Mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil menurut Santo Lukas 1:57-66.

Para pendengar RESI yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan bahwa keliharan Yohanes Pembabtis, dengan seluruh peristiwa latar belakang kehidupan Elisabeth dan Zakharia orang tuanya yang unik, karena Rahmat Tuhan yang di tunjukkan kepada mereka, mendatangkan rasa heran, takjub, namun terlebih rasa suka cita bagi seluruh keluarga dan bagi orang banyak yang menjadi saksi karya besar Allah kepada mereka.   Namun suka cita dan perasaan takjub ini harapannya lebih-lebih bukan hanya terbatas pada perasaan batin kemanusiaan saja, melainkan merupakan ungkapan dan pernyataan Iman umat akan Allah yang berkarya dalam peristiwa kehidupan manusia, yang kadang tampak mustahil bagi kita.

Para pendengar Resi yang terkasih, pesannya bagi kita menjadi jelas,  pada masa Adven ini, kita menantikan kedatangan Tuhan sang Penyelamat. Tuhan yang kita nantikan, sungguh akan datang. Sebagaimana tanda kehadiran-Nya yang di nyatakan melalui karya istimewa Tuhan, dalam kisah kelahiran Yohanes pembabtis dan dalam peristiwa-pristiwa hidup yang terjadi dalam pribadi Zakharia dan Elisabeth. Demikian juga dalam penantian kita yang sudah sangat mendekat ini, Kehadiran dan kedatangan-Nya telah mulai kita rasakan, di dalam hati, di tengah-tengah kita, Dia telah memulai dan terus memurnikan hati kita, dan membuat hidup kita datang, bertobat dan mengarahkan pusat perhatian kita kepadaNya.

Semoga sebagaimana kehadiran Yohanes yang membawa berkat bagi keluaraga dan banyak orang, pada saat yang sama mari kita mohon, semoga persiapan hati dan hidup kita dalam menantikan Kedatangan Tuhan Yesus sang Emmanuel, Allah beserta kita, pada saatnya sungguh membuahkan berkat dan rahmat melimpah, suka cita, damai, dan terlebih kehidupan baru yang membawa berkat bagi keluarga, Gereja, sesama, dan lingkungan alam semesta kita. 

Allah selalu menawarkan kepada kita kasihNya, rahmat-Nya, dengan menanamkan dalam diri kita nilai-nilai kasih dan kebaikan, mari kita sambut kelahiran Tuhan dengan semangat, dan kita teruskan kepada sesama kita, dalam setiap kesempatan dan peristiwa hidup kita.

Semoga Hati Kudus Yesus selalu merajai dan membimbing hidup kita, di manapun kita berada. Selamat berkarya untuk hari ini, Tuhan memberkati. Amin.

 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN⁣

Ya Bapa. persembahan ini Kaukehendaki sebagai kebaktian yang sempurna. Semoga Engkau sudi menerimanya, supaya kami dapat merayakan kelahiran Penebus kami dengan hati yang murni. Demi Kristus,⁣

ATAU:

Allah Bapa maha pengasih, kami mohon agar dalam roti anggur ini kami dapat merasakan cinta kasih Putra-Mu, yang menata kedamaian kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.⁣

ANTIFON KOMUNI – Wahyu 3:20⁣

Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, Barangsiapa mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, akan Kukunjungi⁣

DOA PENUTUP⁣

Marilah berdoa: Allah Bapa sumber kedamaian, berikanlah damai-Mu kepada kami yang sudah Kausegarkan dengan sakramen-Mu. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu dengan pelita bernyala. Demi Kristus, ….⁣

ATAU

Marilah berdoa: Allah Bapa sumber kedamaian, Engkau menyediakan jalan menuju kepada-Mu, ialah Yesus Kristus, utusan perdamaian. Kami mohon, perkenankanlah kami selalu memperhatikan sabda-Nya, yang mendatangkan kedamaian. Sebab Dialah ….

No Comments

Leave a Comment