Tag Archives : #SeninBiasaPekanXXXIV

Senin, 27 November 2023 – Hari Biasa Pekan XXXIV


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Daniel 3:52.53 Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami, kepada-Mulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, kepada-Mulah pujian selama segala abad. PENGANTAR: Manusia sangat dinamis. Mereka banyak bepergian, banyak berpindah tempat, dan tidak jarang merugikan diri sendiri. Siapa hidup takut dipandang orang atau rutin saja, takkan lama bertahan. Maka…

Read More »

Senin, 22 November 2021 Peringatan Wajib Sta. Sesilia, Perawan dan Martir


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak takut menghadapi ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kin menjadi miliknya. PENGANTAR Di dalam riwayat hidup Sesilia sulit dipisahkan mana yang dongeng, mana yang benar terjadi. Orang tuanya kaya, tetapi belum beragama. Ia sendiri menjadi warga Gereja di Roma. Ketika orang…

Read More »

Senin, 23 November 2020 – Hari Biasa Pekan XXXIV


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 24:1-2 Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan buMi di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai.   PENGANTAR Memberi dari kelimpahan kita tidak sukar. Namun, sebenarnya kurang kristiani. Lebih dari itu yang dituntut Kristus, la memuji si janda, yang…

Read More »