Daily Archives : September 29, 2020

Rabu, 30 September 2020 – Peringatan Wajib St. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja


Antifon Pembukaan Kitab Suci hendaknya kaubaca senantiasa dan kau renungkan siang malam.  Peliharalah dan laksanakanlah segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, Maka jalan hidupmu akan lurus dan sabda Tuhan akan kau fahami   Pengantar   Heronimus, yang paling terpelajar di antara para bapa Gereja Lantin, lahirkan di Stridon, Dalmatia, tahun 345.Orang tuanya yang kecukupan mengirimkan dia ke Roma untuk belajar…

Read More »