Daily Archives : Oktober 5, 2020

Selasa, 06 Oktober 2020 – Hari Biasa Pekan XXVII


        ANTIFON PEMBUKA – Mzm 139:13 Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. PENGANTAR Untuk menyalurkan Injil kepada orang lain, perlu disiapkan petugasnya. Perlu pula kita punya perhatian terhadap Injil. Di situlah pertanggungjawahan Paulus atas kegiatan kerasulannya. Kegiatan berlebihan bukanlah cara yang paling baik untuk mengabdi Tuhan, Keterbukaan dan kebersamaan lebih penting…

Read More »