Daily Archives : Januari 19, 2021

Rabu, 20 Januari 2021 – Hari Biasa Pekan II


        AUDIO RESI ANTIFON PEMBUKA- Mazmur 110: 4⁣ Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. “Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.⁣   PENGANTAR⁣ Imamat Yesus pun dipersiapkan. la menjadi imam menurut pola Melkisedek, bukan berdasarkan unsur insani, tetapi berkat daya hidup kekal. Itulah yang memberi-Nya kemungkinan menemui setiap orang. Tiada seseorang ataupun sesuatu yang dapat menghalangi-Nya.⁣…

Read More »