RENA Minggu, 17 April 2022 – Hari Raya Paskah

Br. Andreas Gatot SCJ dari Komunitas SCJ Palembang Indonesia

AUDIO RENA:

Halo adik-adik… Salam Jumpa dengan RENA Dehonaian! Apa khabar adik-adik? Hebat….. Hebat….. Hebat…… Jumpa lagi dengan Br. Gatot SCJ dari Palembang.. Vivat Cor Jesu….. Per Cor Marie..

Alleluia! Aleluia! Alleluia! Kristus Sudah Bangkit adik-adik.. masri besorak Alleluia! Selamat Paskah adik-adik yang cantik-cantik dan genteng-ganteng.. adik-adik yang mencintai dan dicintai Hati Yesus.. Kita harus bersukacita hari ini, kenapa.. iyaaa karena hari ini hari raya paskah.. Hari raya kebangkitan Tuhan.. peristiwa yang paling agung dan mulia.. Tuhan kita yesus Kristus memang hebat hebat hebatttttt.. Karena mampu mengalahkan maut..

Tapi sebelum bruder lanjutkan rena kita.. bruder akan sapa teman-teman dulu ya.. Fael, Biel, Kak Joe, kak vanya, dik Dea, Mbak Dina, Dik Ito, Marel, Micha, Alexy, bimo, Gerad, Clou, Gesti, abank Martin, Bintang, Chelsi, Rindu, mbak lintang.. dik Iya, cici, mas naren, mas Bagas, mas Evan, mas Rendra, mas Bisma, Luca, dik Michael dan dik Regina, Stefi, Astri, Damar, Yansen, luisa,  dan adik-adik BIA Santa Angela Banjar… 

Adik-adik…mari sebelum kita mendengarkan Injil yang akan bruder bacakan kita buat tanda salib dulu yuk……. Dalam nama Bapa.. dan Putera.. dan Roh Kudus.. Amin..

Kita dengarkan kisah kebangkitan Yesus dari bacaan injil ya.. Kisah ini dari injil karangan St.  Yohanes bab 20, ayat 1 sampai dengan ayat 9

Kebangkitan Yesus

20:1 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.

20:2 Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.”

20:3 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.

20:4 Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.

20:5 Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.

20:6 Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,

20:7 sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.

20:8 Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya.

20:9 Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati.

Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus

Adik-adik yang terkasih… Coba adik-adik sebutkan tokoh dalam kitab suci yang kita dengar hari ini hayoo. Bisa tidak… Yang pertama siapa perempuan yang pagi-pagi benar mengunjungi kubur Yesus… Iya Maria Magdale…..naa… Betul seratussss.. Trus dua murid yaitu Simon Petrus dan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.. memang tidak disebutkan disitu tapi semua orang tahu kalua itu adalah St. Yohanes yang mengarang injil ini. Hehehe beliau orang yang rendah hati yang tidak mau disebut Namanya.

Tapi yang menarik adalah Maria Magdalena dan Para Murid yang melihat kubur kosong masih belum tahu atau belum sadar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit… Nah adik-adik apa yang mereka pikirkan… Iyaaa.. mereka berpikir bahwa jenasah Tuhan Yesus dicuri orangggggg… wahhhh nahhh looooo

Benar tidak ya… Ternyata salah pikiran mereka.. karena di ayat terakhir yaitu ayati 9 dikatakan bawah, “Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati.” Nahhhhhh

Jadi kuncinya adalah harus mengerti KITAB SUCI….bagaimana caranya…. Ya harus rajin baca kitab suci dong, dan mendengarkan renungan atau kotbah romo dan juga mendengarkan Rena seperti hari ini.. hehhehehe

Maka adik-adik pesan kita hari ini adalah Rajinlah membaca kita suci dan merenungkannya… Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus.. supaya iman kita tumbuh dan berkembang dan menjadi akhirnya menjadi saksi dari Tuhan Yesus yang telah bangkit… siappppp

Nah adik-adik.. Ayat emas yang adik-adik harus pahami yaitu dari Injil Yohanes bab 20: ayat 9, “Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati..”

Kita nyanyi Baca Kitab Suci doa tiap hari yuk

Baca kita suci

doa tiap hari (3x)

Baca kita suci doa tiap hari

Kalau mau tumbuh (3)

Glori Alleluia

Baca kita suci

Doa tiap hari

Kalau mau tumbuh

Adik-adik Mari Berdoa:

Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh merasakan belas kasihMu karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami dengan pengorbananMu di kayu salib. Dan kini Engkau telah bangkit dengan jaya.. Kami bangga padaMu Tuhan.. berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan tumbuh dalam iman sehingga kami bisa menjadi saksi kebangkitanMu. Amin

Dalam nama bapa dan Putra dan Roh kudus.. Amin. Sampai jumpa adik-adik berkah dalem..

DOWNLOAD AUDIO RENA: 

No Comments

Leave a Comment