Rabu, 13 Juli 2022 – Hari Biasa Pekan XV

Rm.Paskalis Aditya Wardana SCJ dari komunitas Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu – Indonesia

 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA – Matius 11:25

Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.

PENGANTAR:

Sekalipun garis-garisnya bengkok, namun tetap lurus tulisan Tuhan. Orang-orang yang tampaknya menghendaki yang lain masih tepat dalam perencanaan Tuhan. ‘Hambatan pun akan dibalik Tuhan ke arah kebaikan,’ kata Elia. Orang pandai dan bijak mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka Injil itu bagi kaum kecil sederhana. ‘Semuanya Kaunyatakan kepada orang kecil.’

DOA PEMBUKA:

Marilah bedoa: Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami, asal hati dan budi kami terbuka sebagaimana anak-anak. Kami mohon, ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang ….

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Kitab Yesaya 10:5-7.13-16

“Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?”

Beginilah Tuhan bersabda, “Celakalah Asyur, yang menjadi cambuk murka-Ku dan yang menjadi tongkat marah-Ku! Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murka-Ku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa.” Sebab Asyur berkata, “Dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-ciap.” Maka beginilah firman Tuhan, “Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Atau tongkat mengangkat orang yang bukan kayu? Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis, dengan api yang menyala-nyala.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 94:5-6.7-8.9-10.14-15

Ref. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya.

  1. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas; janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh.

  2. Mereka berkata, “Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya.” Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat! Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu?

  3. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar! Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat! Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum! Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia!

  4. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusaka-Nya tidak akan Ia tinggalkan; sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi.

BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya
S : (Mat 11:25) Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 11:25-27

“Yang Kausembunyikan kepada kaum cerdik pandai, Kaunyatakan kepada orang kecil.”

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, “Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri Kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah dise-rahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya.”
Demikianlah Sabda Tuhan!
U. Terpujilah Kristus.

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm.Paskalis Aditya Wardana SCJ

Vivat Cor Iesu per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus melalui Hati Maria.

Sahabat pencinta Hati Kudus Yesus yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam RESI (renungan singkat) dehonian pada Rabu 13 Juli 2022 bersama saya Romo Paskalis Aditya Wardana SCJ dari komunitas Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. Kita akan mengawali permenungan kita dengan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius 11:25-27

Saudara/i terkasih dalam Tuhan, kita bisa bertanya mengapa Yesus justru bersyukur karena Bapa menyembunyikan semuanya kepada orang yang bijak dan pandai? Sebenarnya Bapa tidak menyembunyikan semuanya itu dari mereka. Dalam perikopa hari ini, orang bijak dan pandai menunjuk pada pribadi yang sombong dan sulit bersyukur. Kesombongan dan kesulitan untuk bersyukur itulah yang sesungguhnya membuat semua tersembunyi bagi mereka.

Kata ‘semua’ merujuk pada penyingkapan kasih Allah kepada manusia dalam kehadiran Putra-Nya Kristus Yesus yang menjadi manusia. Bagi kaum bijak dan pandai tadi, tidak mungkin Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu adalah Tuhan. Sebaliknya, pengajaran dan aneka mukzizat yang dilakukan oleh Yesus justru tidak tersembunyi bagi orang-orang kecil karena mereka memiliki kerendahan hati dan sikap mudah bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan mereka.

Saudara/i yang baik, melalui bacaan hari ini kita dibantu untuk semakin mengenali diri kita dan Tuhan yang kita imani. Jika kita merasa Tuhan berada jauh, mungkin kita perlu mohon rahmat untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan mudah bersyukur, karena sejatinya Tuhan sudah dan akan melakukan karya-karya baik dalam kehidupan kita. Penemuan bahwa Tuhan turut serta membimbing dan menganugerahkan berkat-Nya dalam hidup kita merupakan tanda bahwa kita sungguh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Hati Kudus Yesus menolong kita untuk melihat berkat dan penyertaan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita serta mensyukuri semuanya itu melalui tindakan konkret setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN:

Allah Bapa mahamulia, Panggillah kiranya kami berhimpun mengikuti perjamuan suci dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu, yang menyerupai Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, ….

ANTIFON KOMUNI – Matius 11:27

Tiada seorang pun mengenal Putra selain Bapa; dan tiada seorang pun mengenal Bapa selain Putra dan orang yang oleh Putra diberi anugerah mengenal Bapa.

DOA SESUDAH KOMUNI:

Marilah berdoa: Allah Bapa kami yang mahakudus, tiada seorang pun yang mengenal Engkau selain Puta-Mu sendiri serta yang mendapat anugerah cinta kasih-Mu. Kami bersyukur, bahwasanya kami telah Kauhidupkan dan Kauhidupi serta Kauanugerahi janji kedamaian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

DOWANLOAD AUDIO RESI: 

1 Comment

Leave a Comment