Daily Archives : Agustus 17, 2022

Jumat, 19 Agustus 2022 – Hari Biasa Pekan XX (PF. St. Yohanes Eudes)


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 107:9 Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan. PENGANTAR: Yehezkiel mengisahkan bagaimana Tuhan menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Ini mengacu ke zaman Mesias, di mana Roh baru dicurahkan kepada manusia. Segala yang kering kaku disegarkan kembali. Syaratnya ialah mematuhi hukum pokok Perjanjian baru, yaitu cinta kasih kepada…

Read More »

Kamis, 18 Agustus 2022 – Hari Biasa Pekan XX


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Yehezkiel 36:26 Kalian akan Kuberi hati baru dan roh baru dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan Kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan Kuberikan kepadamu. PENGANTAR: Pembaruan manusia seutuhnya dari dalam itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Barangsiapa membuka diri terhadap Roh Yesus, mengenakan pakaian resmi para undangan perjamuan dan…

Read More »