Daily Archives : Oktober 29, 2022

Minggu, 30 Oktober 2022 – Hari Minggu Biasa XXXI


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mzm 38:22-23 Jangan tinggalkan daku, ya Tuhan, janganlah jauh dariku! Bersegeralah menolong aku, ya Tuhan, Penyelamatku. PENGANTAR Allah adalah pribadi yang penuh cinta kepada ciptaan, terutama manusia. Ia selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dosa. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan menerima dan memberi tempat kepada mereka yang telah…

Read More »