Daily Archives : Maret 11, 2023

Minggu, 12 Maret 2023 – Hari Minggu Prapaskah III


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – bdk. Mazmur 25:15-16 Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jerat. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebab sebatang kara dan celakalah aku. PENGANTAR: Untuk Minggu Prapaskah ketiga arah renungan akan membawa kita semua kepada permenungan makna pembabtisan. Sebagaimana para calon baptis dipersiapkan untuk pembaptisan, demikian pula kini kita diajak…

Read More »