Daily Archives : April 30, 2023

Senin, 01 Mei 2023 – Hari Biasa Pekan IV Paskah


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Roma 6:9⁣ Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasai-Nya lagi. Aleluya.⁣⁣ PENGANTAR⁣ Antara gembala dan kawanan domba, ada sambung rasa dan sambung nasib. Yesus menyebut diri-Nya “Gembala Baik.” Di sebut-Nya pula pintu kandang, pintu masuk ke dalam keselamatan dan kebahagiaan. Sebab, la datang agar semua orang, pun…

Read More »