Minggu, 24 Desember 2023 – Hari Minggu Adven IV

Rm. Stefanus Sigit Pranoto SCJ dari Komunitas SCJ Asrama Leo Dehon Metro Lampung – Indonesia

 
 
 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA – Yes. 45:8⁣

Hai langit, turunkan embun, hai awan, curahkan yang adil, hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah Sang Penyelamat.⁣⁣

PENGANTAR⁣

Kelahiran bayi selalu merupakan peristiwa besar bagi setiap ibu dan bahkan bagi setiap keluarga. Seluruh keluarga me nantikannya. Beberapa hari lagi, kita akan merayakan ke lahiran Yesus di dunia. Nubuat nabi kepada Raja Daud, kisah warta gembira kepada Bunda Maria melukiskan peristiwa agung yang berabad-abad disembunyikan. Allah mau menjadi manusia agar manusia dapat diantar kepada Allah⁣⁣

DOA PEMBUKA⁣

Marilah kita berdoa. (hening sejenak): Ya Allah, Engkau menghendaki agar Putra-Mu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatan-Mu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangan-Nya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.⁣

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Kitab Kedua Samuel  7:1-5.8b-12.14a.16

“Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan.”

Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, “Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda.” Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, “Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau.” Teapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman Tuhan: Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk Kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba! Engkau Kuambil untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu: Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 89:2-3.4-5.27.29

Ref. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya.

  1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun temurrun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit.

  2. Engkau berkata, “Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-temurun.”

  3. Dia pun akan berseru kepada-Ku, “Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.” Untuk selama-lamanya Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku dengannya akan Kupegang teguh.

BACAAN KEDUA: Roma 16:25-27

“Rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi kini dinyatakan.”

Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya
S : (Luk 1:38) Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 1:26-38

“Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.”

Dalam bulan keenam, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, “Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” Kata Maria kepada malaikat itu, “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?” Jawab malaikat itu kepadanya, “Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil.” Maka kata Maria, “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; terjadilah padaku menurut perkataanmu.” Lalu malaikat itu meninggalkan Maria.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Stefanus Sigit Pranoto SCJ

Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae! Hiduplah Hati Yesus melalui Hati Maria!

Di hari Minggu Adven IV ini kita diajak untuk belajar dari sosok Maria. Dialah sosok istimewa dalam sejarah keselamatan. Kerendahan hati dan ketaatannya yang besar pada kehendak Allah menjadikan Maria sebagai teladan bagi kehidupan kita.

Dalam Injil Lukas 1:26-38 yang kita dengarkan, Malaikat Gabriel datang kepada Perawan Maria dan memberitahunya bahwa ia akan menjadi ibu Yesus, Anak Allah. Maria pada awalnya merasa takut dan bingung, tetapi ia dengan rendah hati menerima kehendak Allah dan berkata: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu.”

Inilah sikap Ecce Ancilla dari sosok Maria yang menunjukkan ketaatannya pada kehendak Allah. Dengan sikap ini, Maria menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dalam menanggapi kehendak Allah yang tak terduga. Ia tidak mempertanyakan rencana Allah atau meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi ia percaya sepenuhnya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik dari yang bisa ia bayangkan. Ia mengandalkan imannya yang kuat untuk memimpinnya dalam melaksanakan tugas yang besar ini.

Dalam hidup, seringkali kita mengalami ketidakpastian dan ketakutan ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit atau perubahan yang tak terduga. Namun, seperti Maria, kita harus mengandalkan kerendahan hati dan iman yang kuat untuk membimbing kita dalam menghadapi tantangan ini.

Belajar dari Maria, mari terus menanamkan sikap merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengakui bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Terus bangun iman yang kuat bahwa Allah akan terus memimpin kita melalui setiap langkah perjalanan kita

DOA UMAT⁣

I : Allah Bapa begitu mengasihi kita semua hingga berkenan mengutus Putra-Nya demi keselamatan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan janji keselamatan-Nya.⁣

L : Bagi Bapa Suci, para Uskup, dan semua pejabat Gereja. Allah Bapa Mahakasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para Uskup, dan semua pejabat Gereja sehingga mereka selalu siap sedia dan setia seperti Bunda Maria dalam melaksanakan panggilan dan perutusan mereka sebagai gembala Gereja, Marilah kita mohon.⁣

U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.⁣

L : Bagi para pejabat pemerintahan. Allah Bapa Mahabaik, dampingilah para pejabat pemerin tahan agar berani membela kepentingan umum meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Marilah kita mohon.⁣

U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.⁣

L : Bagi orang tua kaum remaja. Allah Bapa Mahabaik, dampingilah para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Semoga mereka selalu berpegang pada Sabda kebenaran-Mu dalam menghadapi dan mena- ngani masalah anak-anak mereka. Marilah kita mohon⁣

U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.⁣

L : Bagi kita di sini. Allah Bapa Mahasetia, semoga kami semakin tekun dan setia dalam menanggapi panggilan kami sebagai umat-Mu sebagaimana Bunda Maria dengan tekun dan setia pula me nerima tugas perutusan menjadi Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon…⁣

U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. ⁣

I : Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami sungguh meng hayati dengan benar harapan kami itu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Semoga, kami mampu menjadi bentara dan pembuka jalan bagi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin⁣⁣

LITURGI EKARISTI⁣

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN⁣

Bapa Yang Mahakudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatan-Mu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin⁣⁣

ANTIFON KOMUNI – Yes 7: 14⁣

Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel⁣⁣

DOA PENUTUP⁣

Marilah kita berdoa: Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga, kami selalu Kauteguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kaujanjikan dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin

DOWNLOAD AUDIO RESI :

No Comments

Leave a Comment