Tag Archives : #Lukas 14:25-33

Rabu, 08 November 2023- Hari Biasa Pekan XXXI


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 112:1.4 Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap, Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. PENGANTAR: Satu-satunya hutangmu tetaplah cinta kasih di antara sesama’ demikianlah tulis Paulus kepada jemaat di Roma. Hutang itu takkan dapat kita lunasi.…

Read More »

Minggu, 04 September 2022 – Hari Minggu Biasa XXIII


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mzm 119:137,124 Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. PENGANTAR: Hidup bertekun dalam doa dan terbuka pada rahmat Allah akan membantu kita menjadi pribadi yang dewasa, bijak, dan penuh kasih pada sesama. Bacaan hari ini mengajar kita tentang kebijaksanaan hidup. Dengan kebijaksanaan kita akan dapat membedakan mana…

Read More »

Rabu, 03 November 2021- Hari Biasa Pekan XXXI


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 112:1.4 Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap, Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. PENGANTAR: Satu-satunya hutangmu tetaplah cinta kasih di antara sesama’ demikianlah tulis Paulus kepada jemaat di Roma. Hutang itu takkan dapat kita…

Read More »