Tag Archives : #PWStDominikus

Senin, 08 Agustus 2022 – Peringatan Wajib St. Dominikus, Imam dan Pendiri Ordo Pengkhotbah


      AUDIO RESI ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 131:9 Semoga para imam-Mu berpakaian kesucian, dan umat-Mu bersorak kegirangan. PENGANTAR: Kita mengenal retret umat di mana sejumlah besar umat ikut serta. Sebenarnya ini mula-mula karya khas imam-imam Dominikan. Mereka belajar itu dari pendirinya: Santo Dominikus, seorang Spanyol. Ketika ia bersama uskupnya sedang berkeliling, ia tersentuh oleh pengaruh bidaan Albigentes di…

Read More »

Sabtu, 08 Agustus 2020 – Peringatan Wajib St. Dominikus Pendiri Ordo Pengkotbah, Imam


    ANTIFON PEMBUKA – Mzm. 132:9 Semoga para imam-Mu berpakaian kesucian, dan umat-Mu bersorak kegirangan.   DOA PEMBUKA Marilah berdoa: Alah Bapa kami yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenaran dan pertobatannya telah menyelamatkan umat-Mu pada masa yang lalu. Kiranya ia kini tetap menolong GerejaMu dengan jasa dan doanya serta menjadi pelindung kami yang setia. Demi Yesus Kristus…

Read More »