Daily Archives : Juni 8, 2020

Selasa, 09 Juni 2020 – Hari Biasa Pekan X


  BACAAN PERTAMA: I Raja-Raja 17:7-16 “Tempat tepungnya tak pernah kosong sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkan Nabi Elia.” Pada waktu itu Sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, “Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau…

Read More »