Minggu, 23 Agustus 2020 – Hari Minggu Biasa XXI

Rm Albertus Suryadi SCJ

 
 

ANTIFON PEMBUKA  =  Bdk. Mzm 86:1-3

Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan, dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu, yang berharap kepada-Mu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari.

 

Doa PEMBUKA

Marilah berdoa: Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan agar di tengah hal-ihwal dunia ini hati kami terarah kepada-Mu, sumber sukacita yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.


   
BACAAN PERTAMA: Kitab Yesaya 22:19-23

“Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya.”

Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja, “Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka, pada waktu itu, Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya; ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh; maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya.”


 
MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 138:1-2a.2bc-3.6.8bc

Ref. Tuhan mendengarkan doa orang beriman.

  1. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku; di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus.

  2. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.

  3. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kautinggalkan buatan tangan-Mu!

 

BACAAN KEDUA: Roma 11:33-36

“Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju Allah.”

Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-Nya, sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya!

 

BAIT PENGANTAR INJIL:

U: Alleluya.
S: (Yoh 10:27) Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini Aku akan mendirikan Gereja-Ku, dan alam menguasainya.

 

BACAAN INJIL: Matius 16:13-20

“Engkaulah Petrus, kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga.”

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?” Jawab mereka, “Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis; ada juga yang mengatakan: Elia, dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi.” Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Simon Petrus, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Kata Yesus kepadanya, “Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan Kudirikan Gereja-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apa saja yang kauikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.” Lalu Yesus melarang murid-murid-Nya memberitakan kepada siapa pun bahwa Dialah Mesias.

 

RESI DIBAWAKAN OLEH: Rm Albertus Suryadi SCJ

Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus, melalui hati Bunda Maria.

Para pendengar RESI yang terkasih, Jumpa kembali bersama saya Romo Albertus Suryadi SCJ, dalam acara RESI, Minggu, 23 Agustus 2020, bertepatan pada hari Minggu biasa XXI. Tema renungan kita adalah, “Kristus kuatkanlah Iman kami akan Engkau”. 

Para pendengar RESI yang terkasih, Dalam bacaan Injil hari ini, kita bersama mendengarkan pernyataan Yesus kepada Petrus: Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan Kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kristus menganugerahkan kuasa kepada Petrus bagi Gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Karena Kristus sendiri yang mendirikan Gereja, dan Yesus sendiri yang menjadi dasar-Nya, maka segala kekuasaan manusia dan alam maut tak akan mampu menguasainya.

Anugerah Tuhan Yesus yang diberikan kepada Petrus pada saat yang sama juga ditawarkan kepada kita umat beriman, yakni anugerah iman yang kuat dan tak tergoyahkan, harapan yang kuat, cinta kasih yang terus hidup, serta rahmat kegembiraan mewartakan Tuhan Yesus sebagai penyelamat dan pewarta kabar Gembira keselamatan kepada semua orang, saat ini, pada zaman ini dan selamanya.

Untuk itu, marilah kita masing masing bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh tetap selalu memegang teguh iman kita, dan percaya kepada Kristus Anak Allah yang hidup, Tuhan dan penyelamat kita? Seraya memohon rahmat agar kita berani berseru, “Kristus kuatkanlah iman kami, akan Engkau”, iman yang kuat seperti Petrus, dan keberanian untuk mewartakan Tuhan Yesus kepada orang lain, agar semakin banyak orang mengenal Yesus secara personal, dan mengalami Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, semoga kita semua dapat bertumbuh dalam pengetahuan iman akan Kristus sang sumber cinta kasih sejati.

Semoga Hati Kudus Yesus selalu merajai dan membimbing hidup kita, di manapun kita berada, sekarang dan selama lamanya.

Selamat berkarya untuk hari ini, tetap satu dalam doa, Tuhan memberkati.

Amin.

 

DOA UMAT:

I : Kristus adalah Mesias, Putera Allah yang hidup. Kehadiran-Nya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa Yang Mahakasih, yang telah berkenan mengutus Putera-Nya demi keselamatan kita. 

L : Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk mempin Gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya, kami semakin dekat dan cinta kepada-Mu, Sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepada-Nya: 

U : Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

L : Bagi para Uskup dan imam. Ya Bapa, semoga para Uskup dan Imam selalu memberi pengharapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepada-Mu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

L : Bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan mereka sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepada-Nya

U : Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

L :  Bagi seluruh umat kristiani. Ya bapa semoga hidup umat kristiani dibangun di atas yesus Kristus sebagai batu dasarnya; dan Gereja dibangun berkat [elayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

L : Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama mahkluk, yang untuknya Yesus telah mengurbankan hidup-Nya. Tinggalah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan, pengharapan dalam Kristus, Sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya.

U : Amin.

 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

Ya Allah, berkat kurban Kristus, Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami suatu anugerah persatuan dan damai di jalan Gereja-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin

 

ANTIFON KOMUNI:

Bumi penuh buah karyamu ya Tuhan. Engkau menganurahlan roti dari dalam tanah dan anggur yang telah menggembirakan hati manusia.

 

DOA PENUTUP:

Marilah berdoa: Ya Allah, kami mohon. semoga daya belaskasih-Mumenyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendakMu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin

 
 

No Comments

Leave a Comment