Daily Archives : November 20, 2020

Minggu, 22 November 2020 – Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam


    AUDIO RESI DEHONIAN ANTIFON PEMBUKA  –  Why 5:12, 1:6 Pantaslah Anak Domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.   PENGANTAR Allah berjanji memperhatikan domba-dombanya satu per satu. la akan mengutus gembala yang menggembalakan penuh kasih dan keadilan. Kristus telah memerdekakan kita dari segala kekuasaan yang telah…

Read More »