Daily Archives : Juli 19, 2021

Selasa, 20 Juli 2021 – Hari Biasa Pekan XVI


  AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Keluaran 15:10.12 Kautiupkan napas-Mu, maka laut menutup mereka, laksana timah mereka tenggelam dalam ombak dahsyat. Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi. PENGANTAR:  Tuhan membuat bumi dapat dihuni dengan menyingkirkan air. Orang Israel dibebaskan dari kuasa Mesir dengan air. Dengan air pembaptisan kita dibebaskan dan diterima menjadi anggota umat Allah. Dan umat Allah sejati ialah…

Read More »