Selasa, 19 Oktober 2021 – Hari Biasa Pekan XXIX

Rm. Rafael Sudibyo SCJ dari Komunitas Rumah Retret La Verna Padang Bulan Pringsewu Lampung – Indonesia

 
 

AUDIO RESI:

 

ANTIFON PEMBUKA – Roma 5:21

Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, Demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal.

PENGANTAR:

‘Siap sedialah untuk melayani’ demikianlah pesan Yesus agar langsung dapat melayani bila Tuhan datang. Sikap waspada yang diminta-Nya. Ia mendorong untuk bertindak segera, jangan menunda-nunda.

DOA PEMBUKA:

Marilah bedoa: Allah Bapa mahakuasa, Engkau membangun dunia dan manusia di atas Yesus, Adam Baru. Kami bersyukur, karena Engkau telah menganugerahkan daya pengharapan dan semangat baru. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang ….

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat di Roma 5:12,15b,17-19,20b-21

“Jika karena dosa satu orang maut telah berkuasa, betapa hebatnya mereka akan berkuasa dalam kehidupan.”

Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran: mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 40:7-8a.8b-9.10.17

Ref. Ya Tuhan aku datang melakukan kehendak-Mu.

  1. Kurban dan persembahan tidak Kauinginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku; kurban baker dank urban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, “Lihatlah Tuhan, aku datang!”

  2. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku: Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada di dalam dadaku.

  3. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar, bibirku tidak kutahan terkatup; Engkau tahu itu, ya Tuhan.

  4. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu tetap berkata, “Tuhan itu besar!”

BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya
S : (Luk 21:36) Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 12:35-38

“Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga.”

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Rafael Sudibyo SCJ

Vivat Cor Iesu per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus melalui Hati Maria.

Pendengar Resi Dehonian yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Rm. Rafael Sudibyo, SCJ, dari komunitas La Verna Padang bulan Pringsewu, Lampung, dalam resi – renungan singkat dehonian, edisi hari Biasa XXIX, selasa 19 September 2021. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan; Pembacaan dari Injil Suci, menurut Lukas (Luk 12:35-38)

Para pendengar Resi Dehonian yang terkasih, kebanyakan dari kita, mempunyai cita-cita menjadi orang yang sukses. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam membina rumah tangga, sukses dalam mendidik anak-anak, dan masih banyak ke suksesan yang telah kita peroleh. Untuk sampai menjadi orang sukses, dibutuhkan ketelitian, ketekunan, dan kerja keras.

Dalam injil pada hari ini, dikisahkan mengenai seorang hamba yang menantikan tuannya pulang dari pesta. Dengan pinggang yang masih tetap berikat dan pelita yang menyala, mau menunjukkan bahwa hamba itu memiliki sikap selalu siap melayani kapanpun tuannya membutuhkannya. Sikap yang seperti ini tidak bisa dihargai dengan uang saja, namun dengan sikap cinta dan perhatian dari sang Tuan.

Banyak orang yang menyebut dirinya sebagai “hamba Tuhan” namun dalam pelayanannya banyak menuntut ini dan itu, serta meminta hak-hak istimewa dalam pelayannya. Padahal, tugas utama seorang hamba adalah melayani tuannya. Sedangkan fasilitas yang diperoleh seorang hamba, hanya sebagai sarana penunjang pelayanannya. Maka, ketika seorang hamba memperoleh banyak fasilitas dalam pelayanannya, hamba itu juga dituntut lebih besar lagi tanggungjawabnya.

Seorang hamba akan sukses dalam pelayanannya, ketika hamba itu, bukan pertama-tama mengejar uang gaji dalam pelayanannya, namun ketika melayani tuannya dengan sepenuh hati. Sikap menjadi seorang hamba yang setia dan siap sedia dalam pelayanan, hendaknya kita perbaharui terus menerus, supaya kita tidak berhenti pada kesuksesan pelayanan kita sesaat, namun kita boleh selalu belajar menjadi hamba yang rendah hati. Semoga, sikap hamba yang ditunjukkan dalam injil pada hari ini, juga menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita.Semoga Hati Kudus Yesus merajai hati kita. …… amin.

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

Allah Bapa kami yang mahakudus, berkatilah kiranya kami dalam anggur roti ini dan perkenankanlah kami percaya akan penyelenggaraan-Mu terhadap kami semua. Semoga kami Kaujadikan serupa dengan Putra-Mu terkasih, jalan kebebasan kami, Tuhan dan pengantara kami.

ANTIFON KOMUNI – Matius 24:42a.44

Waspadalah dan siap siagalah, sebab kamu tidak tahu, kapan Putra Manusia datang.

DOA SESUDAH KOMUNI

Marilah berdoa: Allah Bapa mahamulia, kami mohon Kauingatkan akan kedatangan-Mu di tengah-tengah kami. Ajarilah kami mengenal tanda-tanda yang mengisyaratkan kehadiran-Mu dan mewartakan kekayaan penyelenggaran-Mu kepada setiap orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

DOWNLOAD AUDIO RESI: 

1 Comment

Leave a Comment