Daily Archives : Oktober 28, 2021

Sabtu, 30 Oktober 2021 – Hari Biasa Pekan XXX


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Lukas 14:11 Barangsiapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barangsiapa merendahkan diri akan ditinggikan. PENGANTAR: Kerendahan hati pun dapat kita timbulkan dari perhitungan kesombongan semu. Orang yang bertugas dapat juga mempunyai maksud-maksud sampingan. Boleh ikut serta, meski di tempat paling bawah, masih merupakan suatu kehormatan. Semoga kita menemukan akal menyapa orang sehingga orang terkesan…

Read More »

Jumat, 29 Oktober 2021 – Hari Biasa Pekan XXX


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 147:12-13 Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anak yang ada padamu. PENGANTAR: Banyak yang mengira dengan mengubah strukturnya Gereja dapat diperbarui. Perubahan lahiriah tanpa roh takkan mampu bertahan, betapapun sempurnanya. Persoalan yang hendaknya kita tanyakan ialah: ‘Apakah kita selalu setia…

Read More »