Daily Archives : Januari 9, 2023

Selasa, 10 Januari 2023 – Hari Biasa Pekan I


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 8:2a.5 Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi! Apakah manusia itu, sehingga Kauperhatikan? Siapakah dia sehingga Kaupelihara? PENGANTAR: Tuhan terus menerus menciptakan dunia. Ciptaan itu dipercayakan kepada manusia. Sebagai wakil Tuhan, manusia selanjutnya bertindak dalam hubungan erat dengan Tuhan sebagai pemberi tugas. Maka manusia punya hak bicara. Itu pula…

Read More »