Daily Archives : Januari 17, 2023

Kamis, 19 Januari 2023 – Hari Biasa Pekan II


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Masmur 40:17 Hendaknya bergembira dan bersukaria semua orang yang mencari Engkau; hendaknya semua yang merindukan bantuan-Mu berseru: Agunglah Tuhan! PENGANTAR: Sebagai manusia, Yesus mengenal kesulitan dan kegagalan. Patuh setia kepada Bapa bukan tanpa kesulitan. Namun, Ia taat setia sampai wafat. Maka Ia dibangkitkan oleh Bapa. Dan kini Ia menjadi perantara kita di…

Read More »

Rabu, 18 Januari 2023 – Hari Biasa Pekan II


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA- Mazmur 110: 4⁣ Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. “Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.⁣ PENGANTAR⁣ Imamat Yesus pun dipersiapkan. la menjadi imam menurut pola Melkisedek, bukan berdasarkan unsur insani, tetapi berkat daya hidup kekal. Itulah yang memberi-Nya kemungkinan menemui setiap orang. Tiada seseorang ataupun sesuatu yang dapat menghalangi-Nya.⁣ DOA PEMBUKA⁣ Marilah…

Read More »