Daily Archives : Juli 16, 2023

Senin, 17 Juli 2023 – Hari Biasa Pekan XV


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA –  Mazmur 124:8 Penolong kita ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. PENGANTAR:  Umat Allah di Mesir ditimpa cobaan berat. Nasib para murid. Yesus tidak lebih baik. Barangsiapa tidak mengangkat salibnya dan mengikuti Dia, tidak pantas sebagai murid-Nya. Tetapi yang memenuhi tuntutan secara radikal, disamakan dengan diri-Nya DOA PEMBUKA Marilah berdoa: Allah Bapa…

Read More »