Daily Archives : Februari 6, 2024

Kamis, 08 Februari 2024 – Hari Biasa Pekan V


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 106:4 Ingatlah akan daku demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikan daku demi keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan. PENGANTAR:  Raja Salomo jatuh akibat banyaknya hubungan luar negeri. Ia tidak setia kepada Allah dan membahayakan perjanjian. Peng-akuan akan Allah dan iman akan perjanjian yang sama men-dorong Yesus untuk membuka Kerajaan Allah bagi orang asing. DOA…

Read More »