Tag Archives : #SeninBiasaPekanXVIII

Senin, 07 Agustus 2023 – Hari Biasa Pekan XVIII


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA  – Mazmur 81:17 Umat-Ku akan Kuberi makan sari gandum, dan Kupuaskan dengan madu kuat. PENGANTAR:  Musa tidak tahan lagi menanggung beban pemberontakan umat. Dalam kebingungannya ia berpaling kepada Tuhan. Murid-Murid Yesus menghadapi orang banyak dan mau menyuruh mereka pergi tanpa makan dan minum. Tepat teguran Yesus yang sekaligus me nunjukkan jalan keluarnya: percaya kepada…

Read More »

Senin, 01 Agustus 2022 – Peringatan Wajib St. Alfonsus Maria de Liguori


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – 1 Sam 2:35 Tuhan bersabda, “seorang imam akan Kuangkat bagi-Ku. Ia setia pada-Ku dan bertindak Menurut maksud dan keinginan-Ku.” PENGANTAR: Mempelajari hukum dan segala yang berkaitan dengan itu selalu menjadi perhatian Alfonsus. Ia seorang ahli hukum yang cakap di pengadilan Napoli. Perhatian akan hukum tak pernah dilepaskannya, ketika ia menjadi imam. Di…

Read More »

Senin, 02 Agustus 2021 – Hari Biasa Pekan XVIII


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA  – Mazmur 81:17 Umat-Ku akan Kuberi makan sari gandum, dan Kupuaskan dengan madu kuat. PENGANTAR:  Musa tidak tahan lagi menanggung beban pemberontakan umat. Dalam kebingungannya ia berpaling kepada Tuhan. Murid-Murid Yesus menghadapi orang banyak dan mau menyuruh mereka pergi tanpa makan dan minum. Tepat teguran Yesus yang sekaligus me nunjukkan jalan keluarnya: percaya kepada…

Read More »

Senin, 03 Agustus 2020 – Hari Biasa Pekan XVIII


    ANTIFON PEMBUKA – Mzm. 81:17 UmatKu akan Kuberi makan sari gandum, dan kupuaskan dengan madu kuat.   DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah Bapa yang Mahabaik, berkenanlah menyatakan, siapakah Engkau sebenarnya bagi kami. Puaskanlah lapar kami akan Dikau dalam diri yesus PuteraMu terkasih, yang menjadi rezeki kehidupan dunia. Sebab Dialah ….   BACAAN PERTAMA: Yeremia 28:1-17 “Hai Hananya, Tuhan…

Read More »