Daily Archives : Juni 13, 2021

Senin, 14 Juni 2021 — Hari Biasa Pekan XI


        RESI AUDIO: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 98:3cd Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. PENGANTAR Bila orang lain mendapat kesulitan, kita lebih mudah menolong daripada bila kita sendiri yang mengalami. Kelemah-lembutan injili bukanlah tugas yang mudah. Dengan kejujurannya, Paulus melaksanakan: kesabaran, kemurnian pandangan, kebaikan hati, semangat kesucian dan cinta kasih yang tulus.…

Read More »