Daily Archives : Juni 30, 2021

Kamis, 01 Juli 2021 – Hari Biasa Pekan XIII


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA –  Mazmur 116:5.9 Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. PENGANTAR:  Tuhan meminta Abraham mengurbankan Ishak, putra yang lama dinanti-nantikannya. Bagi kita rasanya tidak manusiawi. Tetapi Abraham menunjukkan ketaatan tanpa syarat, dan sege ra tuntutan keras itu dicabut Tuhan. Para ahli…

Read More »