Tag Archives : #KamisBiasaPekanXIII

Kamis, 06 Juli 2023 – Hari Biasa Pekan XIII


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA –  Mazmur 116:5.9 Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. PENGANTAR:  Tuhan meminta Abraham mengurbankan Ishak, putra yang lama dinanti-nantikannya. Bagi kita rasanya tidak manusiawi. Tetapi Abraham menunjukkan ketaatan tanpa syarat, dan sege ra tuntutan keras itu dicabut Tuhan. Para ahli kita…

Read More »

Kamis, 30 Juni 2022 – Hari Biasa Pekan XIII


          AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Amos 7:15 Dari pekerjaan menggiring kambing domba. Aku dipanggil Tuhan dan diperintahkan, ‘pergilah, bernubuatlah terhadapa umat-Ku Israel.’ PENGANTAR Orang yang diilhami Tuhan tidak hanya berhak berbicara tentang perkara rohani semata-mata, tetapi dapat juga berbicara tentang perkara duniawi. Maka Amos bentrok dengan raja dan petugas kenisah. Maka Yesus yang juga diilhami…

Read More »

Kamis, 01 Juli 2021 – Hari Biasa Pekan XIII


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA –  Mazmur 116:5.9 Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. PENGANTAR:  Tuhan meminta Abraham mengurbankan Ishak, putra yang lama dinanti-nantikannya. Bagi kita rasanya tidak manusiawi. Tetapi Abraham menunjukkan ketaatan tanpa syarat, dan sege ra tuntutan keras itu dicabut Tuhan. Para ahli…

Read More »

Kamis, 02 Juli 2020 – Hari Biasa Pekan XIII


  ANTIFON PEMBUKAAN: Mzm. 114:8-9 Tuhan meluputkan jiwaku dari maut. Ia menusap air mataku dan menguatkan kakiku. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Tuhan.   DOA PEMBUKAAN: Allah Bapa kami di surga, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat kepada-Mu. Semoga kami menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami. Demi Yesus…

Read More »