Tag Archives : #Lukas 14:1.7-11

Sabtu, 04 November 2023 – Peringatan Wajib St. Karolus Boromeus, Uskup


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Yeh 14:11.23-24 Tuhan bersabda, “Aku akan memperhatikan domba-domba-Ku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan Aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka.” KATA PENGANTAR: Nasib hari depan berada di tangan kaum muda. Usia muda dapat menghembuskan nafas baru ke dalam kehidupan. Pada usia 22 tahun Karolus telah menjadi cardinal dan sekretaris Sri Paus. Ia telah…

Read More »

Sabtu, 29 Oktober 2022 – Hari Biasa Pekan XXX


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 43:3 Jiwaku haus akan Allah, Allah hidup! Bilakah aku boleh datang menghadap Allah. PENGANTAR Tidak banyak yang dapat meniru Paulus dalam suratnya kepada je maat di Filipi. ‘Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati suatu keuntungan. Banyak orang berpikir ke arah karya subur bagi sesama bila masih diperkenankan hidup. Bila di samping itu,…

Read More »

Sabtu, 30 Oktober 2021 – Hari Biasa Pekan XXX


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Lukas 14:11 Barangsiapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barangsiapa merendahkan diri akan ditinggikan. PENGANTAR: Kerendahan hati pun dapat kita timbulkan dari perhitungan kesombongan semu. Orang yang bertugas dapat juga mempunyai maksud-maksud sampingan. Boleh ikut serta, meski di tempat paling bawah, masih merupakan suatu kehormatan. Semoga kita menemukan akal menyapa orang sehingga orang terkesan…

Read More »