Tag Archives : #Lukas 14:1.7-11

Sabtu, 30 Oktober 2021 – Hari Biasa Pekan XXX


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Lukas 14:11 Barangsiapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barangsiapa merendahkan diri akan ditinggikan. PENGANTAR: Kerendahan hati pun dapat kita timbulkan dari perhitungan kesombongan semu. Orang yang bertugas dapat juga mempunyai maksud-maksud sampingan. Boleh ikut serta, meski di tempat paling bawah, masih merupakan suatu kehormatan. Semoga kita menemukan akal menyapa orang sehingga orang terkesan…

Read More »