Tag Archives : #rmkelikscj

Rabu, 05 April 2023 – Hari Rabu dalam Pekan Suci


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA  — Filipi 2:10.8.11 Dalam nama Yesus, bertekuklah setiap lutut di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Sebab Yesus telah taat sampai wafat, bahkan salib. Maka, Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa.⁣⁣ PENGANTAR⁣ Dalam pertemuan hari ini, kita kenangkan taat setia Yesus sam pai pengahbisan dan sebaliknya pengkhianatan Yudas. Yesus adalah Hamba…

Read More »

Minggu, 05 Maret 2023 – Hari Minggu Prapaskah II


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – bdk. Mazmur 27:8-9 Kepada-Mu, ya Tuhan, hatiku berkata, “Kucari wajah-Mu.” Wajah-Mu kucari, ya Tuhan, janganlah memalingkan muka daripadaku. PENGANTAR: Untuk menuju kemuliaan, Yesus harus menanggung penderitaan dahulu. Yesus telah memberikan contoh bagaimana kesengsaraan dan maut ditanggung-Nya demi keselamatan kita. Seandainya orang mampu menanggung kesulitan, atau bahkan kesengsaraan dengan setia, semoga juga dapat…

Read More »

Minggu, 05 Februari 2023 – Hari Minggu Biasa V


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA –Mazmur 95:6-7 Marilah bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. PENGANTAR: Hanya dengan membaurkan diri garam dapat memberi rasa kepada makanan. Hanya dengan menghamburkan diri ke dalam kegelapan cahaya dapat menyinari jalan yang kita lalui. Hanya dengan mengosongkan diri kita dapat mencapai tujuan kita, yahni…

Read More »

Kamis, 05 Januari 2023 – Hari Biasa Masa Natal


    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Yesaya 9:2 Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang. Suatu cahaya menyinari mereka yang tinggal di daerah naungan maut. PENGANTAR: Dalam hidup, kita hendaknya sering mendengarkan sesama, agar dapat bertemu dengan Tuhan, asal kita mau melihat tangan Tuhan menaungi dia dan mengulang-ulang doa, “Tuhan, apa yang Kaukehendaki kami lakukan?” Sebab, di…

Read More »

Senin, 05 Desember 2022 – Hari Biasa Pekan II Adven


        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – 1Sam 2:35 Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi: Janganlah takut! Lihat, Penebus kita akan datang” PENGANTAR: Bukanlah suatu sikap pesimis kalau kita menyatakan bahwa kita masing-masing memerlukan pembebasan dari keterbatasan insani kita. Badan yang tidak enak, terlalu lelah, putus asa dapat melumpuhkan atau menghambat kegiatan kita.…

Read More »

Sabtu, 05 November 2022 – Hari Biasa Pekan XXXI


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 112:5-6 Orang baik menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah dan akan dikenang selama-lamanya. PENGANTAR: Setiap orang peka terhadap perhatian-perhatian kecil. Paulus pun bergembira atas perhatian jemaat Filipi. Tetapi ditambahkannya segera bahwa ia tidak bermaksud mencari perhatian itu, sebab ia telah…

Read More »

Rabu, 05 Oktober 2022 – Hari Biasa Pekan XXVII


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Lukas 11:1 Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. PENGANTAR: Di antara para rasul pun terjadi salah paham. Di Yerusalem Paulus menegaskan agar adat-istiadat bangsa yang menerima pewartaan tetap dihormati. Ia menghendaki pula agar orang-orang Kristen Yahudi setia pada adat-istiadatnya. Kebersamaan mereka adalah dalam Kristus. Dialah yang mengajarkan bahwa…

Read More »

Senin, 05 September 20226 Hari Biasa Pekan XXIII


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – I Korintus 5:7 Buanglah ragi yang lama, ragi keburukan dan kejahatan, dan jadilah adonan baru. PENGANTAR Orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap sesama. Bila di dalam masyarakat terjadi suatu kejahatan, maka hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Paulus menjelaskan ini dengan gambaran ragi, yang dapat mengubah seluruh adonan.…

Read More »

Jumat, 05 Agustus 2022 – Hari Biasa Pekan XVIII


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Ul. 32:39 Lihatlah, Akulah Tuhan. Tiada Allah lain kecuali Aku. Aku yang menyelamatkan, Aku pulahlah yang menghidupkan. PENGANTAR: Membangun kerajaan yang megah dan menguasai dunia bagi Tuhan bukanlah kepastian kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal itu berlaku bagi kerajaan-kerajaan seperti Niniwe pada masa lampau, dan ter nyata berlaku pula bagi setiap pengikut Kristus. Jalan…

Read More »

Selasa, 05 Juli 2022 – Hari Biasa Pekan XIV


      AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – lih. Mazmur 115:10 Hai umat Allah, percayalah kepada Tuhan! Dialah pertolonganmu dan perisaimu. PENGANTAR: Para nabi bertugas menjaga agar umat jangan lari kepada berhala-berhala. Ancaman, hukuman, bahkan kembali ke Mesir dilontarkan oleh Hosea, agar umat tetap setia mengabdi Tuhan. Yesus lebih memperlihatkan belas kasih kepada domba-domba tanpa gembala. Ia menghimbau agar tampil…

Read More »